Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

                   สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลบ้านไร่ ที่เคารพรักทุกท่าน จากการที่เข้ามารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านไร่ กระผมตระหนักดีมาโดยตลอดถึงภาระหน้าที่ในการนำพาเทศบาลตำบลบ้านไร่ สู่ความเจริญก้าวหน้า พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านไร่มีความเป็นอยู่ที่ดีได้รับความสบายจากบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานครบครัน มีบรรยากาศที่น่าอยู่ โดยกำหนดนโยบายการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกด้าน เช่นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ การให้การสงเคร...

อ่านต่อ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
  • ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาการแสดงความคิดเห็น